A way of life training

A way of life , betekend een manier van leven.

Deze persoonlijke training geeft je handvatten  vanuit verschillende  richtingen waarmee je een gelukkig en gezond leven kan inrichten. Het bied je inzicht in hoe je op een doeltreffende wijze je leven kan invullen op de manier waarbij jij je het prettigste zal voelen.

Tijdens a way of life training volgen we de richtlijnen van de mindfulness, deze worden aangevuld met inzichten uit de maya cultuur en met beproefde  technieken die ik toepas tijdens mijn coaching  sessies en therapeutische behandelingen.

Al de verschillende invloeden samen scheppen een vloeiend geheel van liefdevol omarmen wat het leven je te bieden heeft, en geeft je de juiste gereedschap om het leven zo in te richten dat je  er maximaal van kan genieten.

Deze persoonlijketraining is ontstaan als vervolg uit de mindful-leSs  12 week training het bied  verdieping om nog krachtiger je leven te transformeren.

Vanuit de basis training kan je  jouw persoonlijke weg versterken door een traject pad  te volgen.

 

Mindfull-life individueel traject

Het pad van 4

Tijdens het pad van 4 ga je werken aan de stevige basisfundering waarmee je het geluk in je leven kunt opbouwen en behouden. Het pad van 4 is met name gericht op veiligheid en familielijnen, het helen van traumatische ervaringen, balanceren van structuren en patronen. Hiermee maak je de weg vrij voor de manifestaties die plaatsvinden als je aan het pad van 8 gaat deelnemen.

Pad van 8

Het pad van 8 gaat om de manifestatie van de droom, het bouwen op de fundering die gelegd is tijdens het pad van 4. Hierbij gaan we ons bezig houden met het  openen van energetische en fysieke deuren, zodat jouw droom werkelijkheid kan worden.
Het pad van 8 biedt je alles wat jouw interne kaders nodig hebben om volwaardig vanuit je eigen kracht het leven in te gaan richten waarin je gelukkig blijft.

Pad 12 is het pad van meesterschap.

Heb je de basis training en een verdieping gevolgd en voel je dat jij je nog verder hierin ontwikkelen wil, dat je jouw wijsheid wil inzetten om anderen tot steun te zijn?

Maak dan een afspraak en we bespreken de details  tijdens een wandeling  of  op een inspirerende plek onder het genot van een heerlijk kopje thee of koffie.

Het pad waarbij je ondersteund wordt om je wijsheid  in te zetten  als hulpmiddel. En ook als het bij je past , je voor te bereiden op je taak  om je kennis over te dragen.

Gedurende een vol jaar zullen we intensief contact hebben en verschillende aspecten van het meesterschap over je eigen pad verwerken.

Dit is een individueel pad, ieder heeft zijn eigen weg te gaan  hierbij mag ik je ondersteunen om de voor jou juiste vorm te vinden.

klick hier om je afspraak te plannen

 

 

 

Neem gerust contact op om een eerste intake gesprek te plannen.