Ludzarda Everts

Graag stel ik mij voor! Mijn naam is Ludzarda Everts. Praktijk Centola komt voort uit mijn passie voor Mindfull leven. Het is de samensmelting van mijn kwaliteiten. Ieder leven heeft een doel, dat is een algemeen goed die eigenlijk iedereen als waarheid omarmt. Voordat jij dat echter vanuit overgave kan, ervaar je meestal een aantal belangrijke gebeurtenissen en momenten. Deze worden op dat betreffende moment niet als zodanig herkent.

Zodra je echter met die andere blik durft te kijken in jouw spiegel, zul je zien dat er zich een ware weg ontvouwt voor je voeten met enkel aan jou de uitnodiging. Blijf je staan of bewandel je het pad?

Mindfull leven.

Als ik nu terug kijk naar het pad wat ik heb bewandeld om te komen tot waar ik nu ben, kan ik enkel dankbaarheid voelen voor de aaneenschakeling van gebeurtenissen,ontmoetingen en momenten van alleen zijn.

Alles  heeft me gemotiveerd om in de diepte van mij zelf te duiken, en mijn  bronverbinding te herstellen.

Mijn diensten bied ik aan zodat er veel meer mensen hun bronverbinding herstellen.

De workshops en trainingen van Praktijk Centola zijn er voor jou om ook jouw pad de ruimte te geven, zodat ook jij bewust  keuzes gaat maken, en op multidimensionaal niveau kiest om de dieptes van je zielspad in het  licht te zetten.  Jouw eigen leven en je omgeving gaat inspireren met je krachtig en helder bewustzijn.

Mindfull leven! Het licht van de aarde te zijn,overal,onvoorwaardelijk.

Een ster kan de nacht doen oplichten , terwijl 1 spatje duister het licht niet meteen beïnvloed. Mijn uitnodiging is aan jou om te zijn die ster die sprankelt in de nacht, overal waar je gaat,  hoe meer sterren stralen,hoe lichter het wordt op aarde. Samen dragen we de nieuwe aarde, samen zijn we het licht.

Graag ondersteun ik je om het pad te openen zodat jij je levens ervaringen omzet in licht en liefde . Een gelukkig en welvarend leven te leven.

Je kan hier een gesprek aanvragen dan kan je voelen en ervaren hoe we met elkaar dit pad gaan bewandelen.

Met alle liefde beantwoord ik je vragen  zodat je volmondig ja kan zeggen  dit kan via Zoom  of tijdens een korte wandeling.

praktijk centola