Privacy Praktijk Centola

Alle gegevens die u stuurt naar www.centola.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn. Tevens mogen de gestuurde gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Ingezonden persoon of contactgegevens worden niet door ons aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door ons (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Cliënten hypnotherapie & regressie, mindful-leSs cursisten  en coaching cliënten ondertekenen een overeenkomst waarin men akkoord gaat met het noteren en bewaren van hun gegevens gedurende de behandeling en cursus. 6 maanden na de laatste behandeling worden de persoonsgegevens in de  dossiers verwijderd.

Zorgcliënten geven via de modelovereenkomst of zorgovereenkomst hun toestemming voor het verwerken en bewaren van gegevens off -line of het digitaal rapporteren via een instellingsgebonden wachtwoord beveiligd  systeem.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een derde partij waarbij men via de inschrijving op de nieuwsbrief akkoord gaat met het verwerken van hun naam en mailadres door het programma. Deze hanteert de privacy regels zoals vereist door de privacywet.