Voetreflex therapie

Reflexzone behandelingen om je ascentie proces  liefdevol
te ondersteunen.
De voetreflex  zoals ludzarda die aanbied
geeft je de gelegenheid om op een zachte liefdevolle wijze je lichaam te
ondersteunen en je proces aan te gaan.
hierdoor zal je lichaam de hoge energie frequenties beter kunnen verwerken
en heb je veel minder last van tijdelijke lichamelijke ongemakken.

 3 fasen van behandelen

De  behandelingen worden in 3 fasen verdeeld.

Fase 1behandelingen  1 x per week ~  het fysieke lichaam

Fase 2 behandelingen 1x per 3 weken ~ het licht lichaam

Fase 3 behandelingen  naar eigen behoefte ~integratie en stabilisatie

In eerste instantie zijn de behandelingen gericht op het hier en nu.

De combinatie van het werken met astraal lichaam en fysiek lichaam  maakt een impact die bij ieder verschillend is. Waar de ene het als een ontspanning ervaart , merkt de ander hoe alles in beweging is  en hoe het lijf reageert op het openen en sluiten van poorten.

Organen en emotie

Wanneer we  emoties die zich in je leven aandienen gaat exploreren op de Multi-demensionale lagen van je zelf, werk je aan het grondig opschonen van blokkades.

Door te kijken naar je emoties je symptomen en pijnklachten, krijg je een indruk van de frequenties waar de sleutel voor jouw bewaard ligt.

Nieren           –    Angst, verdriet, giftige emoties
Maag             –    Verwerking tussen gevoel en ratio, boven en beneden
Lever             –    Ergens mee zitten, Iets op je lever hebben
Gal                 –    Woede, bitter, ontvangen van liefde. “Zwartgallig zijn”
Milt                –    Levenslust, afhankelijkheid, zelfvertrouwen, piekeren
Longen          –    Ruimte voor jezelf, aanvaarding, lucht krijgen,zuivering
Dikke darm  –    Zelfaanvaarding, loslaten, negatief denken, emotie
Dunne darm –    Verwerking, ego, wijsheid, jezelf zijn, emotie
Hart               –    Bewustzijn, liefde, vrede, verlangen, haat, zelfbeeld

blaas              –    Positiviteit, loslaten, angst, rusteloos

Langzaam in beweging komen , en dat stap voor stap met zachtheid en overgave omarmen.